НОВИНИ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ТРУД АД  04.06.2024


ТРУД АД уведомява за ново инвестиционно предложение „Планирана промяна в капацитета на инсталация на „ТРУД“ АД, разрешена с Комплексно разрешително № 243-Н1/2009 г., изменено с Решение №  243-Н1-И0-А2/2023 г. на изпълнителния директор на ИАОС““, а именно спиране от експлоатация и механично премахване на Тунелна пещ ( стара ). Писмени становища могат да се изразят в РИОСВ-Русе и Община Русе.