НОВИНИ

ОБАВА ЗА ПЛАНИРАНА ПРОМЯНА В РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИЯ НА „ТРУД“ АД  22.12.2022


ТРУД АД уведомява за инвестиционно предложение за „Планирана промяна в работата на инсталация на „ТРУД“ АД, разрешена с Комплексно разрешително № 243-Н1/2009 г., изменено с Решение №  № 243-Н1-И0-А1/2013 г. на изпълнителния директор на ИАОС““. Писмени становища могат да се изразят в РИОСВ-Русе и Община Русе.