НОВИНИ

  • <

Обществен достъп до документи по ИП „Инсталация за нанасяне на повърхностни полимерни покрития върху стоманени/ламаринени рулони, с местонахождение УПИ ХХ-1495 в Източна промишлена зона на гр. Русе   25.01.2022


На вниманието на обществеността в гр. Русе

Във връзка с ИП „Инсталация за нанасяне на повърхностни полимерни покрития върху стоманени/ламаринени рулони, с местонахождение УПИ ХХ-1495 в Източна промишлена зона на гр. Русе публикуваме за обществен достъп документи, както следва:

1.      Математическо моделиране за оценка на приноса на емисиите на замърсителите в приземния слой на атмосферата, очаквани от ИП „Инсталация за нанасяне на повърхностни полимерни покрития върху стоманени/ламаринени рулони, с местонахождение УПИ ХХ-1495 в Източна промишлена зона на гр. Русе Вижте по-подробно

2.      Допълнителна информация отпадъци.Вижте по-подробно

3.      Становище от ВиК Русе.Вижте по-подробно

4.      Становище от университет „Неофит Рилски“, БлагоевградВижте по-подробно