НОВИНИ

  • <

ТРУД АД стартира изпълнението на проект Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, Договор за БФП № BG16RFOP002-2.077-0919-C01  26.01.2021


На 25.01.2021 г. ТРУД АД стартира изпълнението на проект " Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" по ОП "Иновации и конкурентоспособност ", договор за БФП № BG16RFOP002-2.077-0919-C01. Главната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Общата стойност на проекта е 150000,00 лв., от които 127500,00 лв европейско и 22500,00 лв. национално съфинансиране. Проектът е с продължителност 3 месеца, като началото е 25.01.20201 г. и ще приключи на 25.04.2021 г.