НОВИНИ

  • <

ТРУД АД ИЗГРАЖДА НОВА ПОТОЧНА ЛИНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГОФРИРАНА ЛАМАРИНА  03.02.2021


ТРУД АД ще инвестира в изграждането на нова поточна линия за производство на гофрирана ламарина. Предстои да бъдат закупени две ролформинг машини, всяка с капацитет 1500 т. на година. Машините имат възможност за работа с дебелина на ламарината от 0,5 до 1 мм. Поради високия си клас, новото оборудване използва безотпадна технология, като по този начин не замърсява околната среда и няма отрицателно влияние върху нея. Предвид тенденцията на нарастващо търсене на такъв тип продукти,  ТРУД АД ще реализира продукцията си, както в България, така и в съседните държави.