НОВИНИ

  • <

МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНА ВИРУС В ТРУД АД  13.03.2020


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КОНТРАГЕНТИ НА ТРУД АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Поради извънредните обстоятелства с развитието на заболеваемостта с коронавирус и за ограничаване опасността от разпространението му Ви информираме, че на основание Заповед на изпълнителния директор на ТРУД АД №Ф-120/13.03.2020 г., считано от 13.03.2020 г. влизат в сила следните мерки:

  1. Достъпът на външни лица на територията на ТРУД АД се осигурява единствено при наличие на предпазна маска и ръкавици, на лицето, което ще влиза на територията на дружеството.
  2. Обслужването на клиенти и документооборота на отдел „Продажби“ да се извършва само на обособено гише на партерния етаж на административната сграда.
  3. При влизане на територията на дружеството, всички шофьори на камиони следва да носят лични предпазни средства (маски и ръкавици), в противен случай няма да бъдат допускани на територията на дружеството.

Заповедта е в сила до нормализиране на епидемиологичната обстановка в страната.