НОВИНИ

  • <

ЗАВЪРШЕНА ДЕЙНОСТ ПО ПОРЕКТ „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ТРУД АД“, ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01  04.12.2018


На 03.12.2018 г.,  приключи изпълнението на дейност №10 „Доставка на система за контрол на достъпа и отчитане на работното време в ТРУД АД“  по проект „Добри и безопасни условия на труд в ТРУД АД“, договор за БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01, по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020.

Изпълнителят ЕН ЕР ДЖИ СОФТ ЕООД достави, монтира и въведе в експлоатация на система за контрол на достъпа и отчитане на работното време в ТРУД АД. Системата включва турникет за достъп до територията на ТРУД АД, 16 бр. четци за отчитане на работното време на служителите на ТРУД, разположени на 7 работни площадки и в административната сграда, 8 бр. камери за заснемане на отчитането на вход и изход. Проведено беше обучения за работа със системата.