НОВИНИ

  • <

ЗАВЪРШЕНА ДЕЙНОСТ ПО ПОРЕКТ „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ТРУД АД“, ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01  03.10.2018


На 26.09.2018 г.,  приключи изпълнението на дейност №5 „Обзавеждане на битови помещения за краткотраен отдих и почивка в Производствен корпус, Ремонтно-механичен цех и в сградата на звено "Автотранспорт"“  по проект „Добри и безопасни условия на труд в ТРУД АД“, договор за БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01, по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020.

Изпълнителят ИРИМ ЕООД достави и монтира обзавеждане на ремонтираните битови помещения в ТРУД АД - 24 бр. гардероби, 16 бр. маси, 32 бр. пейки, 8 бр. шкафове за микровълнова фурна, 2 бр. шкаф-мивка и 16 бр. закачалки.