НОВИНИ

  • <

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ТРУД АД“, ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01  27.08.2018


На 24.08.2018 г., в изпълнение на дейност №4 „Отопление, климатизиране и оборудване на битови помещения за краткотраен отдих и почивка в Производствен корпус, Ремонтно-механичен цех и в сградата на звено "Автотранспорт" и климатизиране на 4 бр. помещения в Административна сграда, 2 основни работни помещения на физико-химична лаборатория, отдел "Конструктори" и командна зала в ПК. Отопление на работните места в производствен корпус“ по проект „Добри и безопасни условия на труд в ТРУД АД“, договор за БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01, по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 ТРУД АД сключи договор с ДАРТЕК ООД за

Доставка на 19 бр. газови калорифери за Производствен корпус.

Доставка на климатик, Инвертор, 9 BTU, енергиен клас: А и по-висок - 14 бр.;

Доставка на климатик, Инвертор, 12 BTU, енергиен клас: А и по-висок - 2 бр.;

Доставка на климатик, Инвертор, 24 BTU, енергиен клас: А и по-висок - 1 бр.;

Доставка на климатик, Колонен 48 BTU, енергиен клас: А и по-висок;

Доставка на Микровълнови фурни, 800W, 20 л. - 8 бр.;

Доставка на хладилници, енергиен клас: А + и по-висок, до 255 л., автоматично размразяване - 8 бр.

Договорът е сключен след обявена открита процедура за избор на изпълнител.