НОВИНИ

  • <

ТРУД АД подпомага проект на Арт група „Жив Огън“  15.09.2015


Проектът на Арт група „Жив Огън“ - “ДУХ от ОГЪН и ТЯЛО от ГЛИНА“ е частна инициатива, подкрепена от СО район „Банкя“,  на български артисти в областта на керамиката. Неговата цел е чрез цикъл лекции, демонстрации и практики да се възродят традициите и да се пресъздаде единението на живия огън с  глината като част от актуалните световни художествени практики и древното наследство на Източна Европа. Като част от световното движение, наречено "Open fire" /Жив огън/, стремежът е да се популяризира световната култура и да се влее нашата култура в тези процеси.