НОВИНИ

  • <

ТРУД АД С НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  15.06.2015


На 28.05.2015г. се проведе Общо събрание на акционерите на ТРУД АД, на което беше гласуван състава на Съвета на директорите на компанията. На първото си заседание, състояло се на 29.05.2015г. СД избра за изпълнителн директор и представляващ компанията г-н Йоханес Крикорян, а за председател на Съвета на директорите - г-жа Весела Акабалиева.