За фирмата

Дружество ТРУД е основано през 1893 година. Започва дейността си като акционерно дружество за производство на строителни материали. През 1897 година пазарът налага усвояване на нов вид изделия - огнеупорни тухли. Името ТРУД се обвързва трайно с поставяне основите на огнеупорната промишленост в България. Днес дружеството произвежда широка. гама плътни и лекотегловни огнеупорни изделия и материали.

Днес ТРУД АД успешно обединява над стогодишната си традиция с предимствата на съвременните технологии. Произвежда плътни и топлоизолационни огнеупорни изделия и материали. ТРУД АД предлага на своите клиенити

- алумосиликатни плътни изделия
- лекотегловни топлоизолационни тухли
- киселинноустойчиви изделия
- специални изделия за керамиката
- огнеупорни маси и шамотни мертели
- графито - шамотни изделия
- шамотни фракции
- изделия за интериорно и екстериорно оформление

Основни области на приложение: металургия, стоманолеене, енергетика, цимент и вародобив, стъкларска промишленост, машиностроене, фина керамика, строителна керамика, нефтопреработване и химическа промишленост и архитектурен дизайн.

След преминаване на всички форми на държавно управление днес ТРУД АД е Акционерно Дружество със Съвет на Директорите и Изпълнителен Директор, като държавното участие е по-малко от 8%.

Близостта на р. Дунав спомага за идеалните транспортни връзки на ТРУД АД. Фирмата е в непосредствена близост до Ро-Ро терминал Русе - Гюргево, Дунав мост. и Свободна безмитна зона. Има собствен железопътен коловоз, който е предпоставка за бърз и икономичен транспорт. Модерният газопровод собственост на ТРУД АД е един от факторите за ниските цени на изделията ни.